Думки експертів
Георгій Кухалейшвілі
аналітик
Асоціація виробників молока

Світовий ринок: виробництво молока росте в Північній півкулі, а в Океанії падає

Навесні виробництво молока-сировини збільшується в Північній півкулі, в той час коли в Океанії навпаки скорочується під впливом аномальної спеки внаслідок природного явища Ель-Ніньо. В квітні…

Георгій Кухалейшвілі
аналітик
Асоціація виробників молока

Весняний тренд: що стримує ріст світового виробництва молока?

Певне покращення надоїв в США та ЄС на початку весни поєднувалося зі скороченням обсягів виробництва молока в Океанії. Скороченню виробництва молока у сприяють погодні умови,…

Актуальна інформація щодо напрямку кредитування станом на 30.03.2022

Консультація підготована: Андрій Редько, +38 050 323 67 01

Поточна ситуація

1. Комерційне кредитування поточних клієнтів в більшості банків відбувається в рамках погоджених лімітів.

2. Стримуючими кредитування факторами (крім прямих ризиків, пов'язаних із прямою військовою агресією) залишаються:

 • Низька ліквідність – відсутність або обмежений об’єм доступних для кредитування коштів
 • Очікування значних відтоків коштів по агропідприємствам на закупівлю для посівної
 • Обмеження материнських структур (іноземні банки)
 • Фізичне розташування бізнесу клієнта:

- Червона зона (зона бойових дій + радіус 50-100 км)

- Жовта зона (область у зоні якої проходять бойові дії, прикордонні райони)

- Зелена зона (всі інші області)

3. З метою підтримки агробізнесу держава запустила програму кредитування під державну гарантію на 80% від суми кредиту з можливістю підключення до програми «Доступні кредити 5-7-9%» під 0% річних.

Програму 5-7-9 % на поточний момент доповнено 2 напрямами:

Кредитування клієнтів напряму АПК

 • Термін кредитування 6 місяців
 • Максимальна дата видачі по даному напряму 31.05.2022;
 • % ставка 0%;
 • Ціль кредитування фінансування проведення посівної, придбання дрібних основних засобів.
 • Забезпечення до 80 % державна гарантія, 20 % рухоме майно позичальника; або при наявності майна і бажанні Клієнта 100 % рухоме майно позичальника

Фінансування суб’єктів підприємництва для запобігання російської агресії та подолання її наслідків

Даний напрям поширюється на всіх суб’єктів господарювання ЮО, термін подачі запитів для участі в програмі протягом воєнного стану.

 • % ставка 0% протягом воєнного стану та 1 міс після завершення, після того 5% річних.
 • Термін кредитування на поповнення обігових коштів до 36 місяців (із річним обнуленням, або повним погашенням).
 • Забезпечення: до 50 % державна гарантія, 50 % рухоме майно позичальника; або при наявності майна і бажанні Клієнта 100 % рухоме майно позичальника

 Ключові відмінності фінансування по програмі 5-7-9 %:

 • Максимально доступний ліміт кредитування по всіх діючих кредитах по програмі 5-7-9% становить 60 млн. грн. у всіх Банках по позичальнику (групі позичальників)
 • Протягом воєнного стану НЕ застосовуються обмеження граничної суми отриманої фінансової допомоги та обмеження чисельності персоналу і Фонду оплати праці
 • Граничний розмір виручки потенційного клієнта – 50 млн. евро (тобто всі клієнти, що відносяться до сегменту малого та середнього бізнесу)

Державна гарантія:

 • До 80% забезпечення кредитів державною гарантією можливе лише для клієнтів АПК (кведи: 01), в т.ч.:
 • в рамках 579 під 0% по напряму 4 на 6 місяців;
 • в рамках інших продуктів, строк кредитування обмежується умовами продуктів
 • До 50% забезпечення кредитів державною гарантією можливе по всіх напрямах крім 3
 • 20% -50 % забезпечення рухомим майном, в т. ч товарні запаси для всіх сегментів малого та середнього бізнесу

На період воєнного стану забезпечення нерухомими майном не розглядається через непрацездатність реєстру речових прав на нерухоме майно

Кого кредитують:

 1. АПК (кведи: 01.1 Вирощування однорічних та дворічних культур; 01.2 вирощування багаторічних культур; 01.3 відтворення  рослин; 01.4 тваринництво; 01.5 змішане сільське господарство 01.6 допоміжна діяльність у сільському господарстві та інші галузі переробки та реалізації)
 2. Виробництво та реалізації продуктів харчування
 3. Виробництво та реалізація лікарських засобів
 4. Виробництво та торгівля паливно-мастильними матеріалами
 5. Логістика і доставка вищезазначених товарів
 6. Iнші галузі які підсилюють обороноздатність країни, забезпечують продовольчу та гуманітарну безпеку громадян, допомагають ліквідації наслідків бойових дій, в т.ч. релокація бізнесів

4. Одним із ефективних інструментів фінансування потреб АПК є і залишаться вексельна схема, яка дозволяє виробнику отримати товарний кредит у постачальника та розрахуватися за нього авальованим векселем.

5. Зверніть увагу: у 2022-му  не виділено коштів на реалізацію програми «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», що передбачала підтримку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу шляхом часткової компенсації відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами (Постанова Кабміну №300 від 29.04.2015 в редакції від 03.03.2020)  -- господарствам, які залучили такі кредити в попередні роки і розраховували у 2022-му на часткову компенсацію відсоткової ставки, варто розглянути можливість перереєструвати ці кредити за умовами програми «5-7-9%».

Джерела інформації:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/723-2021-%D0%BF#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28-2020-%D0%BF#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/300-2015-%D0%BF#Text


Консультація надана експертами АВМ та за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в рамках спільного проекту "Розвиток молочної галузі України" для підтримки господарств в умовах війни


! Якщо залишились питання – звертайтеся на гарячу лінію АВМ: office@avm-ua.org