Думки експертів
Георгій Кухалейшвілі
аналітик
Асоціація виробників молока

Світовий ринок: виробництво молока росте в Північній півкулі, а в Океанії падає

Навесні виробництво молока-сировини збільшується в Північній півкулі, в той час коли в Океанії навпаки скорочується під впливом аномальної спеки внаслідок природного явища Ель-Ніньо. В квітні…

Георгій Кухалейшвілі
аналітик
Асоціація виробників молока

Весняний тренд: що стримує ріст світового виробництва молока?

Певне покращення надоїв в США та ЄС на початку весни поєднувалося зі скороченням обсягів виробництва молока в Океанії. Скороченню виробництва молока у сприяють погодні умови,…

Як розуміють благополуччя корів в Україні й світі

Консультація підготовлена експертами з управління тваринництвом та комфортом:

Андрій Попов, +38 067 447 72 40  

Анатолій Шиш, +38 096 750 54 58

Благополуччя тварин є частиною загальної концепції сталого розвитку людства. Тенденція зростання чисельності населення планети та обмеженість ресурсів для його існування призвела до необхідності переосмислення ставлення до навколишнього середовища шляхом встановлення балансу між задоволенням потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі. 

Сталий розвиток людства є точкою дотику інтересів суспільства, економіки та екології, що в контексті сталого розвитку молочної галузі проявляється у балансуванні відносин у триаді споживач – фермер – тварина (мал. 1, 2).

Окрім того, благополуччя тварин є важливим фактором, що впливає на формування «позитивного» ставлення споживача до продукції тваринництва, оскільки досить часто з морально-етичних та психологічних причин покупець відмовляється від споживання продукції від тварин, які утримувались в «неналежних» умовах: страждали, підпадали під знущання з боку людини або умов утримання, годівлі, постійно хворіли.

Найбільш повно поняття «благополуччя тварин» у вигляді моделі п’яти зон розкриває David J. Mellor у своїй праці «Оновлення мислення про добробут тварин: вихід за межі «П’яти свобод» до «Життя, варте життя» (2016) (мал. 3). До таких зон відносять: здоров’я, годівля, навколишнє середовище, поведінка та емоційний стан тварини. При цьому  перші три зони є факторами пов’язаними з виживанням тварин, поведінка є ситуативним фактором (складається під впливом поточних умов), а емоційний стан – сукупінстю позитивного та негативного досвіду. Досягнення «благополуччя» тварини означає:

  • Мінімізувати біль, страх, паніку, розчарування, нудьгу, спрагу, голод, дискомфорт, самотність;
  • Створити сприятливі умови, серед яких: комфорт, задоволення, спокій, ситість, грайливість, бадьорість, зацікавленість та залученість, відчуття впевненості тощо.

Доцільно також порівняти між собою визначення благополуччя тварин у вітчизняному правовому полі зі світовим підходом.

Так, Закон України «Про безпечність та гігієну кормів» від 21.12.2017 номер 2264-VIII визначає благополуччя тварин як «умови, в яких перебуває тварина, включаючи систематичний догляд, належне годування, належні приміщення для утримання тварин, попередження хвороб, гуманне поводження з тваринами, у тому числі під час забою». Водночас, Всесвітня організація охорони здоров'я тварин фіксує, що тварина перебуває у доброму стані благополуччя, «якщо вона здорова, утримується у комфортних умовах, повноцінно годується, перебуває у безпеці, проявляє природню поведінку та не страждає від болю, страху і стресу». Тобто світова практика дає конкретніше та ширше визначення даного терміну.

В цілому можна констатувати, що у зарубіжній практиці такий підхід пройшов повноцінну еволюцію від «гуманного поводження з тваринами» до «благополуччя тварин». Сьогодні в розвинених країнанах діють власні програми аудиту та контролю утримання молочної худоби: у США - FARM Animal Care 4.0 («Гарантування Фермерами Відповідального Менеджменту по догляду за тваринами») та Dairy Well, у Великобританії – «Assured food standards», у Канаді «Pro Action initiative»,  у країнах Європи – «Pro Action initiative».

В Україні питання благополуччя тварин регулюється Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господасртва України від 08.02.2021  № 224 «Про затвердження Вимог до благополуччя сільськогосподарських тварин під час їх утримання», ключовими аспектами якого є: навчений персонал, умови утримання, годівля, здоров’я, розведення, дбайливе поводження з тваринами.

В основі реалізації положень Наказу є кваліфікований персонал, який компетентно та професійно володіє необхідними знаннями, навичками та досвідом. Для досягнення цього необхідно проводити атестацію спеціалістів один раз на рік. На основі отриманих результатів розробляти індивідуальні плани навчань з метою підвищення кваліфікації персоналу. Одночасно слід проводити систематичний контроль дотримання процедур виконання робіт у відповідності до затверджених СОПів (стандартних операційних процедур).

Огляд всіх тварин повинен здійснюватися в щоденному ритмі. У випадках, коли тварини хворіють або проявляють ознаки хвороб, їм негайно повинне бути надане лікування з метою мінімізації страждань та болю. У випадку потреби таких тварин утримують відокремлено в умовах, що відповідають їхньому стану. Наприклад, кульгавих корів розміщують на чистій сухій глибокій підстилці, недалеко від місць лікування та доїння.

У всіх випадках утримання не на вільному випасі тваринам необхідно забезпечувати умови максимально наближені до природніх з врахуванням фізіологічних, соціальних, психологічних та базових потреб. У природніх умовах корова протягом доби витрачає на споживання трави 6-8 годин з піками вранці та вечері, на відпочинок - близько 12 годин, на споживання води - до 10 раз та більше.

Оскільки створення умов утримання тварин пов'язані з інвестиціями світова практика застосовує науково обгрунтовані стандарти та вимоги, які балансують інвестиційні витрати з забезпеченням фізіологічних та поведінкових потреб тварин.

Будівництво та реконструкція місць утримання повинні здійснюватись кваліфікованими проектантами з використанням сучасних стандартів, доведених світовою практикою та кращим досвідом, враховуючи вимоги до мікроклімату, освітлення, місць відпочинку, руху та інших зон перебування тварин. Обладнання та знаряддя, які використовуються для обмеження руху, фіксації, доїння, напування, годівлі, відпочинку, пересування не повинні створювати перешкоди для вільного прояву природньої поведінки та травмувати тварин. Приміщення, обладнання та знаряддя слід підтримувати в робочому та чистому стані.

Рівень запиленості, температура, відносна вологість повітря та концентрація газів не повинні шкодити здоров'ю, створювати дискомфорт та стрес для тварин. Для забезпечення здорового мікроклімату корів рекомендують організувати повітрозаміну всередині корівників: влітку – 40-60 разів, взимку – 10 разів, навесні та восени – 15-20 разів. Під час високих температур повітря з метою захисту від теплового стресу необхідно створити належну систему обдуву та охолодження тварин, автоматизація якої забезпечує правильність роботи в необхідних режимах, енергозбереження, відсутність залежності від людського фактора.

Науково доведеними вимогами до освітлення для лактуючих корів є: тривалість світлового дня -16 годин з рівнем освітленості 210 люксів, темного періоду 8 годин – 30 люксів (або червоне світло). Якщо природнього світла недостатньо необхідно передбачити можливість подовження світлового дня за допомогою штучного освітлення. Найкраще зарекомендував себе підхід з автоматичним регулюванням системи освітлення, який мінімізує вплив людини на її ефективність.

З метою забезпечення безперервної роботи вентиляції, освітлення, іншого обладнання ферми рекомендується облаштувати електричну мережу резервним електрогенератором, який спрацьовує в автоматичному режимі.

Утримання тварин у відкритих загонах зумовлює потребу: у захисті від несприятливих погодних умов (навісів над місцями відпочинку та годівлі), у дренажі та водовідведенні з метою недопущення накопичення надмірної вологи та бруду, у встановленні огорожі з метою захисту від хижаків та інших тварин, які створюють ризики та загрози для здоров'я та благополуччя тварин молочного стада.

Тваринам слід забезпечити цілодобовий вільний доступ до якісних збалансованих раціонів та чистої води у відповідності до стандартів та вимог: фронт годівлі – для лактуючих корів – 61 см, ранній та пізній сухостій, 21 день після отелу – 76 см; фронт напування - від 9 см на корову та щонайменше 2 напувалки на групу у понад 10 корів (та додаткова одна напувалка на кожні наступні 15-20 корів). Місця годівлі та напування проектуються та розміщуються у спосіб, що мінімізує їх забруднення.

Ненавчений персонал досить часто створює передумови для стресового стану та травмування тварин. Тому актуальним постає питання навчання персоналу грамотному, дбайливому поводженню з тварими, з розумінням фізіологічних особливостей та світосприйняття ними. Категорично заборонено калічити тварин. Будь-які маніпуляції та процедури з тваринами повинні виключати їх страждання, травмування, стреси.

У господарстві повинен вестися електронний або паперовий облік заходів з лікування, процедур та маніпуляцій, застосування ветеринарних препаратів, про причини загибелі та передчасного вибракування сільськогосподарських тварин.

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господасртва України від 08.02.2021  № 224 «Про затвердження Вимог до благополуччя сільськогосподарських тварин під час їх утримання» є першим кроком на шляху до гармонізації вітчизняного закондавства до Європейського законодавства. Очевидно, що ці вимоги будуть щорічно розширюватися. Тому при  новому будівництві, розширенні поточних виробничих потужностей, реконструкції слід враховувати існуючі вимоги до забезпечення благополуччя тварин, які вже реалізовані в Європейських країнах.


Консультація надана експертами АВМ та за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в рамках спільного проекту "Розвиток молочної галузі України" для підтримки господарств в умовах війни.


! Якщо залишились питання – звертайтеся на гарячу лінію АВМ: office@avm-ua.org